اگر میخوای پیجت پیشرفت کنه یا وقتشو نداری پیجتو راه بندازی من میتونم بهت کمک کنم چون دلسوزانه برات کار میکنم