استخدام ادمین حضوری ۳ روز در هفته

همراه با انجام کارهای مربوط به منشی
در مطب پوست
حقوق ۶ میلیون تومان
از ساعت ۱۰ صبح تا ۳ عصر