به ۵نفر ادمین با حقوق روزانه ۵۰۰هزارتومان نیازمندیم.

شرایط :

_مسلط ب الگوریتم اینستا

_مسلط ب تجزیه و تحلیل پیج

_مسلط ب تبلیغات دراینستا

 

_تعامل با مخاطب

 

_خلاق و ایده پرداز

 

_مشاوره و برنامه ریز پیج