– اولویت برای ما نظم و دقت و پیگیر بودن می باشد
– پیگیری و انجام امور مرتبط با پروژه و وظایف تعریف شده توسط مدیر
– طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی در تلگرام و اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی
– تهیه گزارش های مدیریتی مرتبط با کمپین
– ارتباط و پاسخگویی مناسب به مشتریان
– انجام امور مالی مرتبط با کمپین های تبلیغاتی
– دورکاری بصورت آنلاین به همراه پرداخت اضافه کاری