ما پیچ مواد غذایی نیمه آماده هستیم، و به یک ادمین برای تولید محتوا و تبلیغات نیازمندیم.
فقط افراد آشنا به عکاسی و الگوریتم اینستاگرام، بازاریابی

_مسلط به الگوریتم اینستاگرام

_آشنا به برنامه های مختلف ادیت و تدوین

_توانایی برنامه‌ریزی و هماهنگی تبلیغات پیج

_مسلط به الگوریتم اینستاگرام ، کپشن نویسی و هشتگ گذاری _سناریو نویسی
_خلاق و ایده پرداز