پیج آموزش ریاضی برای تولید و انتشار استوری نیازمند ادمین میباشد

ویژگی ها و توانمندی ها :

دارای مهارت برای تولید و انتشار پست و استوری
فعالیت به صورت دورکار و پاره وقت
ترجیحا یک خانم مجرد و مجرب باشد

*برای تولید محتوا برنامه ی روزانه به ادمین داده میشود