کار به صورت پاره وقت هست وقتی براتون دیتا بفرستیم نهایتا2ساعت وقت دارید کارو تحویل بدید نظم داشته باشید