سن بین ۲۰-۳۰ سال
ادمین خانم
با سابقه کاری مرتبط
مسلط به الگوریتم
حضور در مجموعه در ساعت کاری الزامیست
ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۱۱/۳۰-۲۰