تولید محتوا برای محصولات حجاب هدشال و مقنعه و…
حضور درمحل
کار بصورت عکاسی و فیلم پست و استوری
ادمین خیلی منظم و دقیق و خلاق
فقط گرگان باشند حتما