ادمین همه تن حریف حضوری می خواهیم
عمده کار بحث ایده پردازی محتوا و پاسخگویی کامنت و دایرکت هست
بلدن بودن ادیت با پریمایر و نرم افزار های دیگه ادیت بسیار مهم هست
بصورت حضوری محدوده ونک هست