حقوق 10 تومن ثابت و به همراه درصدی از فروش و بیمه برای ادمین حرفه ای با مشخصات زیر:
آشنا به رشد پیج برای کلینیک تخصصی پوست و مو (حضوری)
(سفته ضمانت کاری برای استخدام دریافت میشود)
ساعت کاری ۱۰ تا ۶ پنجشنبه نیمه وقت تا ۲ (انعطاف زمانی با ادمین حرفه ای داریم)