به یک ادمین حرفه ای که پیج رو رشد بده ودرنهایت منجر به فروش بشه، توانایی تولید ریلز، پست واستوری،چندروز اول به صورت ازمایشی تست میشود. فقط از طریق واتساپ پاسخ داده میشود.