مجموعه پاوامو اقدام به استخدام ادمین حضوری‌میکند
زبان انگلیسی تا حدودی بلد باشید🙏🏻
در صورت داشتن شرایط فوق، واتسپ پیام بدید🙏🏻
فقط و فقط حضوری