سابقه یک سال فعالیت در اینستاگرام ، و ادمین بیش از ۴۰ پیج کاری و مشاوره بیش از ۱۰۰پیج کاری ،به صورت فردی و تیمی هم کار انجام میدیم همکاری فقط با کارفرما ی منظم و قانون مند
گذراندن روه های
✅دوره های فروش برترین اساتید اینستاگرام و آقای کلاته
✅دوره های تخصصی ادمینی
✅دوره های جادوی فروش و جادوی استوری
✅دوره های شخصیت شناسی و عزت نفس
✅دوره ی فروش دربحران
✅دوره های مقدماتی و پیشرفته ادمین
✅دوره های کسب وکار اینستاگرامی دکتر کاویانی