ادمین مجرب میخوام که کامل همه چیز رو بلد باشه و مسلط باشه!
ماه اول حقوق ۱۰ میلیون تومان از ماه بعد در صورت رضایت به +۲۵ میلیون ارتقا پیدا میکنه!
لطفا فقط تلگرام پیام بدین تا بهتون تایم مصاحبه بدم