نیاز به یک ادمین با تخصص‌های زیر:
تولید محتوا
تدوین
مشاوره و برنامه ریزی
مدیریت کامل پیج و طراحی و پیاده سازی پلن پیشرفت پیج
سناریو نویسی
آنالیز پیج