روابط عمومی قوی در جهت تبدیل مشاوره به خرید
پاسخگویی سریع به کامنتها و دایرکت
پاسخگویی مودبانه به کامنتها
در ضمن خودم ادمین کامل دو پیج زیبایی ارایشگاه زتاته بودم( شامل پست و استوری و تولید محتوا)