نیازمند ادمین با مشخصات زیر:

ادیتور منظم و با سلیقه
ادیت ویدیو
ادیت عکس ها
ساخت استوری ها
ساخت موشن
دارای روحیه خلاق و انرژی مثبت