من براي پيج گلفروشيم يه ادمين خانم با اخلاق و متعهد كه داراي مهارت در اديت عكس و تدوين فيلم و توليد محتوا ميباشد ،نيازمندم.

– تولید محتوای جذاب
– آشنا به برنامه‌های مختلف ادیت و تدوین
– خلاق و ایده پرداز

لوکیشن:  شهر چالوس محدوده ذوات غرب