مزون روا یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مزون های تهران جهت تقویت تیم ادمین خود ادمین حرفه ای حضوری می پذیرد
۵ روز کاری در هفته از ساعت ۱۱ تا ۹ شب
۲ روز در هفته اف
حداقل حقوق دریافتی ۱۵ میلیون تومان