خانم 29 الی 40سال
چهره موجه | گویش مناسب بدون لهجه
برای تولید محتوای تصویری
قرار داد یک ساله
تا زمان قرار داد مجاز به کار تصویری با یه پیج دیگه ای ندارین
تماس فقط با این شماره 004917636567328