ساکن فیروزآباد
مدیریت کامل پیج و تبلیغات موثر
مسلط به عکاسی و تولید محتوا
آموزش ابتدایی راجب کار که بتوانید پاسخگو مشتری باشید