كارم دكوراسيون داخلي است.تخصصي چوب و ام دي اف.7 سال است كه در اين كار فعاليت دارم. و الان مي خوام كسب و كارم رو به سمت شبكه هاي اجتماعي هم ببرم.
عكسها و فيلمهاي كارها رو رسيدگي منظم كردن و در پيج قرار دهيم.
توليد محتوي هاي جديد.