نیازمند ادمین ساکن چالوس (یا اطراف) :

من دنبال یه دختر خانم خلاق و فعال و خوش بیان و صبور و با حوصله هستم برای پیج کاریم
ممنون میشم عزیزانی که ساکن شهر چالوس نمک ابرود و یا همین حول و هوش هستن پیام بدن
چون الویت برای من بودن در منطقه اس…