آموزشگاه زبان بینش واقع در منطقه ۲۲ نیازمند یک ادمین اینستاگرام برای
تولید محتوا، پست کردن عکس و ویدیو از آموزشگاه،معرفی آموزشگاه با استوری ها و پست های جذب کننده مخاطب و افزایش بازدید پیج می باشد. حقوق ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان می باشد.