ادمین آشنا با :

وب سایت،ادیت عکس،آشنایی با حسابداری !!

-حفظ امنیت پیج
-تعامل با مخاطب
-خلاق و ایده پرداز

توانمند برای مدیریت کامل پیج
-مسلط به الگوریتم اینستاگرام
-اشنا به برنامه های مختلف ادیت و تدوین