به ادمین مطمعن و متهعد به کار نیاز دارم که کار تعامل و بالابردن ریچ پیج انجام بده
حدودا 3 تا 4 ساعت وقت بزاره و تعامل کنه
هشتگ ها مربوطه رو برای پست گذاری بده