نیازمند ادمین حرفه ای اینستاگرام به صورت تمام وقت و حضوری با مشخصات زیر :
آشنايى با مبحث عكاسى و فيلم بردارى
آشنا به تبلیغات و کمپین های تبلیغاتی
آشنا در جذب مخاطبین فضای اینستاگرام
آشنا به برنامه های مختلف ادیت و تدوین
آشنا به الگوریتم اینستاگرام ، کپشن نویسی و هشتگ گذاری
شناسایی پیج های مناسب تبلیغ
خلاق و ایده پرداز