عمده فروشی لوازم کادویی و دکوری تو بازار بزرگ تهران.

#شرایط همکاری :

_غیر حضوری
_همه فن حریف
_بانظم و وقت شناس
_مدیریت کامل پیج
(در زمینه مالی همه انتظارات رو برآورده میکنم)