نیازمند ادمین:
گرداننده پیج برای بالارفتن بازدید و فروش
مسلط به الگوریتم اینستاگرام، ادیت فیلم و ریلز ، مسلط به فتوشاپ، تولید کننده محتوا و سناریونویس