در راستای استارت پیج به ادمین توانا همه فن حریف نیازمندیم
پیج در خصوص کوچینگ کسب و کار هست
پیج صفر هست

🔴 ویژگی ها و توانمندی ها :
دارای روابط عمومی بالا برای ارتباط با مشتری
توانمند برای مدیریت کامل پیج
توانمند در جذب مخاطبین فضای اینستاگرام

آشنا به مهارت جذب فالوور
خلاق و ایده پرداز
سناریو نویس
آنالیز پیج و گزارش دهی هفتگی
آشنایی به ادیت فیلم و عکس
آشنایی به الگوریتم و اصول اینستاگرام