نیاز مند ادمین یا مشخصات زیر :

_ترجیحا ساکن شیراز باشد
_مسلط به برنامه فوتو شاپ
_ مسلط به  الگوریتم اینستاگرام
_خلاق و ایده پرداز