پاسخ گویی به پیج ها با فن بیان بالا و در کوتاه ترین زمان با حوصله و صبر بالا
کار به صورت دور کاری