سلااام
من زهرام
روابط اجتماعی بالایی دارم
و خیلی با صبر و حوصله ام
تو کار خیلی جدی ام و متعهد به کارم هستم
همیشه آنلاین ام و خب پاسخگو هستم