شاغل نیستم ورزشکارم وظایفم رو بهم بگید تا به نحو احسنت اجرا کنم انتظارم از شما فقط خوش برخوردیه