سمیرا نجاتی هستم ۳۰ساله ومتاهل هستم
اما بنده مسلط به اینستاگرام و اشناییت با اینشات و برنامه پی تی آرس هستم. و برای درست کردن ویدیو کمی بلد هستم درکنار پاسخگویی به دایرکت و کامنت کمی تسلط برای تولید محتوا دارم.