ادمین پاسخ گویی ب دایرکت و کامنت ها و فن بیان بالا و صبر حوصله