نیاز به شخصی داریم که با موسیقی اشنایی نسبی داشته باشه و نت خوانی بلد باشه ، برای تولید ویدئوهای کالیمبا نوازی ، یادگیزی این ساز بسیار راحته و نیاز به پیش زمینه ی قبلی برای نوازندکی نیست، فقط نت خوانی رو بلد باشه شخص مورد نظر ما + خلاقیت در فیلم برداری از نوازندگی