سلام من علاقمند هستم به همکاری جهت پاسخگویی سریع به سوالات و ثبت سفارشات مشتریان
سابقه فروشندگی در شرکت هم داشتم
دارای شخصیت دقیق و منظم هستم