سلام 👋
من تاحالا سابقه کار نداشتم اما قول میدم از پس کار های شما به خوبی بریبام و تا جایی که میتونم برای پیج شما سنگ تموم بزارم 😉😊
فقط میتونم آنلاین کار انجام بدم😉😊
دانش آموز هستم اما از کاری که به من سپرده شده به خوبی میتونم بر بیام 🥰