من تنها با پیج اویلاژ همکاری داشتم در حد دایرکت و کامنت اومدم تا یه ادمین حرفه ای بشم و بتونم خوب کار کنم