-لیسانسه اقتصاد و مدیریت هستم.
– به برنامه‌های کامپیوتر مسلط هستم.
– به زبان انگلیسی آشنایی دارم.
– با دوره ی عالی و مفیدی که از دیدوگرام دیدم ، برنامه های جدید و جذابی را آموختم و پر از ایده، خلاقیت و آماده ی همکاری با شما دوستان خوب هستم.!