سلام
ادمین اینستاگرام هستم
آشنا با الگوریتم های اینستاگرام
آشنا به تکنیک های تبلیغاتی
پاسخ گویی به دایرکت و کامنت
طراحی تک استوری
طراحی تک پست