🌸من آسیه استوار هستم کارشناسی مدیریت برنامه ریزی🌸
من اینجام تا بتونم باشما همکاری داشته باشم تا بهترین نتیجه رو بگیریم⭐
آشنای کامل با برنامه های
Inshat_picsart_canva_vn_
اگر در زمینه عکسبرداری 📸
فیلمبرداری 🎥
ادیت عکس و ویدیو ✂🎬
و تبلیغات📺
نیاز به متخصص داری روی کمک من حساب کن

راستی برای دایرکت و کامنت هم میتونید روم حساب کنید👸😍