سلام من آیدا هستم🌸
آموزش دیده تیم حرفه ای و عالی دیدوگرام و مشتاق هستم خدمات رسان کارفرمایان عزیز باشم🌻
“مدیریت بهترین راه برای پیشرفت همه‌ست، چی بهتر از داشتن یک ادمین خوب”