سلام آیدا هستم🙋🏻‍♀️
میخوای یه ادمین پر تلاش داشته باشی؟
معلومه که اره پس منو از دست نده🤓
مدیریت‌کامل‌در‌پاسخگویی‌به‌دایرکت‌و‌کامنت
آشنایی‌کامل‌با‌الگوریتم‌های‌اینستاگرام
ادیت‌عکس‌و‌فیلم
مسلط‌‌به‌برنامه های canva-picsart_inshot-vllo-pollar
برای همکاری واتساپ در خدمتم