عکاسی میتونم گوشیم ایفون هست
دایرکت و کامنت هم میتونم پاسخگو باشم