پیج کاری خودم kerat_aylii هست که تازه زدم . مهارت در فروشندگی و مشاوره دادن دارم. برای تدوین ویدیو هم قیمت توافقی باشه و چند نمونه کار بیشتر م رو هم میتونید توی پیجم ببینید 🙂