چند سال هست در اینستا به صورت ادمین فعالیت دارم ولی تقریبا یک ماه اخیر به صورت تخصصی هستش