ابوالفضل نامور هستم
تمام وقت آزاد هستم
بجز دوره دیدو گرام ک یکی از کامل ترین دوره ها هست چند دوره دیگه در زمینه های
اینستاگرام اصولی
ساخت تولید محتوا
فروش
آموزش دیدم
به جرات میتونم بگم صفر تا صد اصول اینستاگرام برای اکسپلور رفتن و ساخت ویدیو در حد برابری با فتوشاپ کامپیوتر یاد گرفتم
سفارشات کارفرما حداکثر سه ساعت تحویلشون میدم
برای تمامی فعالیت هایی ک ب عهده گرفتم ضمانت میدم